bir dakika fikir

SMD | SMD Decoration Architecture

Mimarlık ve İç Tasarım Öğrenci Araçları

Mimarlık ve İç Tasarım Öğrenci Araçları

Tarih: 2023.03.26

Blog

İçindekiler

1. Giriş:

İç tasarım, bir odayı çekici, kullanımı kolay ve mimariyle uyumlu hale getirme sanatıdır. İç mekanı dekore etmek için tasarlanmıştır ve tasarıma bağlıdır. 

Odaya bir "dokunuş" vermektir. Bu, duvar boyası, duvar kağıdı ve diğer zemin ve tavanları uygulamayı, lambalar gibi mobilya ve aksesuarları seçmeyi, hareket etmek için yeterli alan sağlamayı ve örneğin tablolar, heykeller ve kilimler ekleyerek bir alanı veya alanı özelleştirmeyi içerir.

İç tasarım çalışmaları ağırlıklı olarak bağımlıdır. Bazen mobilya, dekorasyon, aksesuar, yatak odası dekorasyonu gibi iç mekan öğelerini seçmek ve bakmak için mühendis ile mal sahibi arasında bir alışveriş olur.İç tasarım ise güzel şekillerin koordinasyonu ve yaratıcılığıdır.

Mimariye gelince, maddi veya manevi, insan ihtiyaçlarını karşılamak için binalar ve tesisler tasarlamaya, planlamaya ve inşa etmeye dayanır.

Çok çeşitli yapı malzemeleri ve inşaat yöntemleri ile mimarlık alanı, tarih, matematik, doğa bilimleri ve teknoloji dahil olmak üzere farklı bilim türlerini içerecek şekilde genişlemektedir. Psikoloji, felsefe, yönetim ve ayrıca hukuk! Bütün bu dersler, mimarın insanı, onun düşüncesini, hayatını ve tarihini anlaması için önemlidir.

Psişeyi etkileyen faktörler, böylece insanların içinde yaşayabileceği ve uyum sağlayabileceği insan yapıları yaratır.

Mimarlık terimi, binaları ve yapıları tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Aynı zamanda binaların ve yapıların tasarlanma ve inşa edilme şeklidir. Ayrıca kullanılır

Mimari terimi, özellikle bilgi teknolojisi alanında, bilgisayar mimarisi ve yazılım mühendisliği gibi diğer tüm disiplinleri içerir.

 Mimar, bir yapı inşa etmek ve verimli sonuçlar elde etmek için eğitildiği yerde, mimarlık ve iç mimarlık öğrencisinin araçlarını  kullanarak belirli boyutlara, kurallara ve yasalara uyar.Binanın düzgün çalışmasını sağlar, ve iç mimar, konut sakinlerini memnun eden çekici iç tasarımdan sorumludur.SMD Dekorasyon,   iç dekorasyon ve tasarım alanında en yaratıcı hizmetleri  vermektedir.Sevgili okuyucu, size mimarlık ve iç mimarlık öğrencisinin araçlarını    aşağıdakilere göre   gösterir : 

 Resim 1
2- Mimarlık ve içmimarlık öğrencisinin kullandığı araçların isimleri  :

 

Mimarlığın uzmanlık alanı, aynı zamanda mühendislik sanatı ve bilimi ile de ilgilidir.Mimarlık, yapının ve tasarlanacak yerin dış şeklini yaratma ve hayal etme sanatıdır ve daha sonra bunu kağıt üzerine çizme imkanıdır. mimarlık ve içmimarlık öğrencisinin araç gereçlerini kullanarak en ince ayrıntısına kadar inceler, ardından uygulama sürecinde mühendisleri takip eder ve yönlendirir ve tüm bunlar kendi   bünyemizdedir .

Belirli bilimsel standartlar, bu fantezinin barış ve güvenlik içinde yaşanabilir bir bina şeklinde gerçekleşeceğini, normal ve acil doğa olaylarına karşı koyabileceğini garanti eder.

Bir mimar, birçok farklı binanın tasarımından doğrudan sorumlu olan, yüksek mesleki becerilere sahip, bilimsel olarak nitelikli bir kişidir.

Ayrıca mimar, ister konut, ister sanayi veya hizmet tesisi olsun, yeni tasarımın uygulanması sırasında şantiyenin çevresel ve jeolojik gerçeklerini ve komşu tesislerin koşullarını dikkate almalıdır. ve bu binadaki insanların gerekli ihtiyaçlarını da dikkate almalıdır, mimarın nitelikleri çok katıdır.Mimarlık alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olması için nitelikleri kazanması gerekir.Bunlar esas olarak iç tasarım çalışmalarıdır. . Bazen mobilya, dekorasyon, aksesuar, yatak odası dekorasyonu gibi iç mekan öğelerini seçmek ve bakmak için mühendis ile mal sahibi arasında bir alışveriş olur.

 

İç mimar ve müşteriler arasında, estetik boyutun ve mekanın içindeki çalışanlar veya gündelik öncüler üzerindeki etkisinin dekorasyon tasarımında büyük ölçüde kontrol edildiği bir anlaşmaya varılır.

İç mimar, benzer mekanlarda tasarlanmış fikirlerin aynı şekilde tekrarlanmasına bağlı değildir.  
Bir mimarlık ve iç mimarlık öğrencisinin kullandığı araçlarla ilgili videoyu izlemek için    tıklayınız . 

  Ve çünkü iç dekorasyon ve tasarım sanatında en çok çalışan şirket  olan SMD Dekorasyon , sevgili okuyucu, size mimarlık ve iç mimarlık öğrencisinin araçlarını   hatırlatacaktır.  

 

İlk araç: Taslak defterleri. 

Mimar tarafından kalem, tükenmez kalem veya sulu boya ile bina çizmek için kullanılan eskiz defterleri genellikle belirli ölçülerdedir ve bazen çizimlere notlar eklenir.

İkinci araç kalemler ve kurşun kalemlerdir:

Mimari tasarım, silgiye ek olarak geleneksel kurşun kalemler, kurşun kalemler veya tükenmez kalemler gibi farklı kalınlıktaki kalemlerle çizim yapmakla doğrudan ilgilidir.

Üçüncü araç, düz ve kavisli kenarlara sahip şablonlardır.

Mühendisin iç tasarım ve mimari planlarda yaygın olarak kullanılan farklı şekilleri temsil etmek için kullanması için ince, delikli şablonlardır.Birkaç şekle sahiptirler.Dairesel ve kare şablonlar vardır ve elektrik sembolleri, sıhhi tesisat armatürleri, mobilyalar çizmek için özel şablonlar vardır. , vb., daire şablonları ve oval şablonlar

Üçgen aracı: 

Mühendislerin kesin açılarda çizilen çizgiler çizmesine yardımcı olur, çünkü kesin çizgiler olmadan binalar eğilebilir veya yollar yanlış yönlere sapabilir.

Beşinci araç mühendislik çizim masasıdır. 

Çeşitli proje boyutlarına uyum sağlamak için geniş yüzeyli bir masadır ve genellikle mimara uyacak şekilde ayarlanabilir.

 Altıncı araç, T şeklindeki cetvellerdir. 

Esas olarak mühendislik çiziminde kullanılan bir cetveldir ve çizim tahtasının kenarı boyunca referans olarak kayan kısa bir enine kesite sahiptir.Paralel çizgiler ve dik açılar yapılırken daha uzun olan ortogonal kısım üçgenleri desteklemek için kullanılır. 

Yedinci kumpas aracı: 

Daire ve yay çizmek için kullanılır, bir ayağının ucunda iğne diğer ayağının ucunda kurşun tutucu bulunur.Pusulayı kullanmanın en iyi yolu çemberin veya yayın merkez noktasını belirlemek ve daha sonra gerekli yarıçapı belirleyin ve pergelin ayakları arasındaki mesafe dairenin yarıçapına eşit olacak şekilde pergeli açın 

 Sekizinci araç yazma şablonları:

Mühendis tarafından kelime ve sayıların doğru ölçülerde ve İngilizce dilinde düzenlenmiş yazı tipinde temsil edilmesi için mühendis tarafından kullanılan, açık, anlaşılır ve okunaklı bir el yazısı ile özelliklerin ve notların verilmesi için kullanılan küçük kalınlıkta delikli plastik şablonlardır.

Son araç eğrileri: 

Araba tasarımcıları ve moda tasarımcıları tarafından kullanılan geometrik şekillerin eğrilerini çizmek için kullanılan birkaç farklı eğriden oluşan plastik kalıplardır.

 

   Resim 2

 

3- Mimarlık öğrencisinin araçları ile iç mimarlık    ilişkisi  .

Mimarlık ve iç tasarım öğrenci araçlarının kullanımı, müşterilerin ihtiyaçlarını ve hedeflerini analiz etmeye yardımcı olur. Ve iç tasarım becerilerini arayın. Standartlara fonksiyonel ve estetik uygunluk anlayışı.

Böylece nihai proje teklifinizi doğru sunum araçlarını kullanarak geliştirir ve sunarsınız.

Yapı malzemeleri ve çeşitli detay, malzeme, kaplama, mobilya, banyo gibi demirbaşlar ve aksesuarları ile bunların sisteme uygunluğu ve bilimsel testleri için iş resimleri ve şartnameler hazırlanmaktadır.

Mekanik, elektrik ve ruhsata tabi eşya alanında profesyonel hizmetlerle işbirliği yapmak ve mesleki yeterlilikler elde etmek.

 

Tasarım sorunlarına çözümler geliştirmeye yardımcı olun. Mimari ve iç tasarım aynı zamanda onlar tarafından iyi anlaşılması gereken birçok teknik ve teknik yön vardır.

Mimarlar ve iç mimarlar farklı becerilere sahip olma eğilimindedir.

İç mimar, belirtilen şekilde zeminler, duvarlar, tavanlar ve mobilyalar dahil olmak üzere bir işi minimum çabayla gerçekleştirmek için bir alan hazırlar. 

Mimar ise, bu tasarımı canlandırır ve ardından, farklı malzemeler ve uygun renkler kullanarak, amacı ve karakteri ne olursa olsun, herhangi bir mekanda ve mekanda uygular. 

Resim 3

 

SMD Dekorasyon müşterisi tarafından belirlenen önceki prosedürleri ve ek şartları takip etmeye ve bunları iç dekorasyonun uygulanmasının her aşamasında uygulamaya çalışarak onu memnun etmek ve güvenini kazanmak, iş piyasasında gücünü ve dürüstlüğünü korumak için çalışmaktadır . iç dekorasyonda iyi bir itibar.

  

4- Mimarlık ve iç mimarlık öğrencisinin kullandığı araçlar    ve SMD Dekorasyon tarafından verilen hizmetler hakkında önemli tavsiyeler    .

Resim 4

SMD Dekorasyon en yaratıcı firmalardan biridir  ve mimarlık ve içmimarlık mühendisliği öğrencilerinin yazıda anlatılan araçlarını   kullanmalarını tavsiye eder ve firma tarafından verilen hizmetleri gösterir.Belirli bir projeyi alırken konusunda uzmanlaşmış kişilere sahiptir. iç dekorasyon ve renk koordinasyonu ve iç dekorasyonu tam mükemmellik ve ayrıntılı uygulama ile  tasarlayabilirler .   

 Ve bunu, küçük detaylarla planın çizilmesinden başlayarak, son bitişlerin belirlenmesine kadar takip eder ve SMD Dekorasyon, en iyi tasarımcı, mimar, iç mimar ve sanatçı kadrosunu kullanır. müşterilerine seçkin ve etkileyici sonuçlar vermekte, yüzlerce adımın önünde, iç dekorasyon ve tasarım alanında lider kalabilmek için iç dekorasyon ve tasarım alanındaki tüm dünyadaki gelişmeleri takip etmektedir. mükemmellik, o zaman şirket ilk ve son tercihinizdir çünkü mükemmellik bir karardır ve sadece tesadüf değildir, bu yüzden size sunduğumuz seçkin SMD Dekorasyon hizmetleriyle farklılaşmaya karar verdi, bu yüzden her alana odaklanarak özel izimizi koyduk . çevredeki ortam ile dış tasarım arasındaki tutarlılığı düşünmek gibi harika sonuçlar vermek için basit ayrıntılar üzerinde  

Müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek için buraya  tıklayın

 

  Türkiye'de iç mimari ve dekorasyon için SMD Dekorasyon'un iş anlaşmalarında bitcoin veya dijital para birimleri kullanmadığını, bunun yerine ücretlerini kağıt para birimleri veya banka havaleleri yoluyla aldığını belirtmek isteriz .