bir dakika fikir

SMD | SMD Decoration Architecture

İç mimar ve mimarların eleştirisi

İç mimar ve mimarların eleştirisi

Tarih: 2023.05.21

Blog

İçindekiler

1. Giriş:

İç mimarların ve mimarların eleştirisi  Dekoratörlerin ve mimarların çalışmaları ve tasarımları hakkında birçok eleştiriye ve eleştiriye maruz kaldıkları yer. Çalışmaları müşteriler, topluluk ve alandaki uzmanlar tarafından değerlenir ve çalışmaları genellikle genel olarak oldukça eleştirilir. Maruz kaldıkları eleştiri ve eleştiriler değişkenlik gösteriyor ve eleştiriler tasarımları, malzeme kullanımları ve hatta işte izledikleri yöntemler hakkında olabiliyor. 

Dekoratörlerin ve mimarların maruz kaldığı eleştiriler arasında mühendisler eleştiri ve eleştirileri  dinlemeli ve çalışmalarını ve tasarımlarını bu eleştirilere göre geliştirmeye çalışmalıdır. Eleştiri zor ve acı verici olabilse de, işi iyileştirmeye ve alanda kullanılan beceri ve teknikleri geliştirmeye yardımcı olur. Eleştiri aynı zamanda mesleğin itibarını artırmaya ve yaptıkları tasarımların ve yapılan işin önemi, sanatsal ve estetik değeri konusunda halkı eğitmeye yardımcı olur.Dekoratörlerin  ve mimarların maruz kaldığı en önemli eleştiridir .

 

Resim 1

 

2- Dekoratörlerin ve mimarların maruz kaldığı eleştiri türleri ve türleri

 

İç mimar ve mimarlara yönelik eleştiriler kategorize edilebilir.

 dahil olmak üzere birkaç türe ayrılmıştır:

 

1- Estetik eleştiri:

İç mimarın işi, mekanların, binaların, mobilyaların ve dekorasyonun estetik ve çekici tasarımı ile  ilgilidir  .

Toplumdaki insanların eser ve tasarıma ilişkin görüş ve kanaatlerini içerir ve halkın tasarımı kabulünü belirlemek için kullanılabilir.

2- İş Eleştirisi: 

İç mimarın işi , mekanların ve tasarımların işlevi, doğru kullanımı ve kullanıcıların ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayıp karşılamadığı ile ilgilidir . Mühendisin yaptığı iş ve tasarımlarla ilgili kendi değerlendirmesini içerir ve gelecekteki çalışmalarda iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için kullanılabilir.

 

3- Toplumsal Eleştiri: 

Mekanların, binaların ve tasarımların sosyal etkisi ve toplum için olumlu ve rahat bir ortam yaratmaya katkıda bulunup bulunmadığı ile ilgilidir. İş ve tasarımın toplum ve çevre üzerindeki etkisi açısından değerlendirilmesini içerir ve sosyal hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek için kullanılabilir.4- Sanat eleştirisi: 

Tasarımın ve kullanılan malzemelerin teknik kalitesi ve mühendislerin istenen teknik seviyeye ne ölçüde ulaştığı ile ilgilidir. Bir işin teknik yönlerini değerlendirmek için kullanılır ve istenen teknik hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek için kullanılabilir. 

 

5- Ekonomik Eleştiri:

 Tasarım ile projeye tahsis edilen bütçe arasındaki maliyet ve orantılılık ile ilgilidir.

 Fizibilite çalışmaları ve ekonomik analiz gibi performans ve kaliteyi değerlendirmek için özel yöntem ve araçların kullanımını içerir.

 

Bu tipler birbiriyle örtüşebilir ve dekoratörlerin ve mimarların maruz kaldığı eleştiriler toplumsal, teknik veya ekonomik bir şekilde sunulabilir ancak mühendisler , dekoratörlerin ve mimarların maruz kaldığı  bu eleştirileri dinlemeli ve işlerini geliştirmek için çalışmalıdır. ve buna göre tasarlar.

Ve mühendisler , dekoratörlerin ve mimarların eleştirilerini kullanabilirler.

  İşlerini ve tasarımlarını geliştirmek ve müşterilerin ve toplumun ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak.İç mimar   ve mimar eleştirilerini anlatan videoyu izlemek için tıklayın    Resim 2


3- Dekorasyon alanında müşteri önerilerini ele alma yöntemleri, bunun sebepleri 

 

Dekorasyon alanında müşteri önerilerini ele alma yöntemlerinin  ve dekoratörlerin ve mimarların maruz kaldığı eleştirilerin birkaç nedeni vardır :

 

1- Farklı zevkler: 

Farklı bireyler ve toplumlar arasında beğeni ve tercih farklılıkları oluşabilmekte ve bu durum o zevklere uymayan tasarım ve eserlerin eleştirilmesine yol açmaktadır.

 

2- İhtiyaçları karşılamamak:

 Kullanıcıların işlevsel ve estetik ihtiyaçlarını karşılamayan çalışma ve tasarımlar tasarlanıp uygulanabiliyor, bu durum bu çalışma ve tasarımların eleştirilmesine yol açıyor.

 

3- Çevreye ve kültüre saygı eksikliği:

 Projeyi çevreleyen çevreye ve kültüre saygı duyulmaması, bu faktörleri göz ardı eden tasarımların ve işletmelerin eleştirilmesine yol açabilir.

 

4- Tecrübe eksikliği

Yapılan iş ve tasarımlar, vasıfsız iç mimar veya mimar mühendisler tarafından yapılmış olabilir, bu da işlerin tasarımında ve uygulamasında hatalara yol açmakta ve bu nedenle eleştiri konusu olmaktadır.

 

5- Spesifikasyonlara ve standartlara uyulmaması:

 İş ve tasarımların güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik ile ilgili şartname ve standartlara uyulmadan tasarlanması ve uygulanması bu iş ve tasarımların eleştirilmesine yol açmaktadır.

 

İç mimarlık ve mimarlık mühendisleri , dekorasyon ve eleştiri alanındaki müşteri önerilerini ele alma yöntemlerini dikkatle dinleyip  , dikkatle analiz etmeli, tasarımlarını ve çalışmalarını müşterilerin ve toplumun ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak şekilde geliştirmeye çalışmalıdır.Resim 3

4- Dekoratör ve mimarların maruz kaldığı eleştirilerin  sebepleri

 

Dekoratörleri ve mimarları     olumlu bir şekilde eleştirmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir , bunlardan en önemlileri şunlardır:

 

1- Dikkatlice dinleyin: dekoratör size yöneltilen eleştirileri dikkatle dinlemeli ve iyileştirme gerektiren noktaları ve işinizi karakterize eden yönleri bilmek için dikkatlice analiz etmelidir .

 

2- Kişisel algılamayın: Bir iç mimar, eleştirileri kişisel almaktan kaçınmalı  , yaptığınız işi duygusal bir şekilde savunmaktan uzak durmalı ve bunu işinizin kalitesini artırmak için kullanmalıdır.

 

3- Alçakgönüllü olun: Kusurlu olmadığınızı ve işinizin sürekli geliştirilebileceğini kabul etmeli, kendini beğenmişliğe kapılmamalı ve işinizle övünmemelisiniz.

 

4- Çözüm arayın: Eleştiride belirtilen sorunlara çözüm bulmak için çalışmalı ve çalışmalarınızı bu çözümlere göre geliştirmelisiniz.

 

5- İletişimi geliştirin: Bir mimar , çalışmalarınızın ve tasarımlarınızın kalitesini artırmak için müşteriler, kullanıcılar ve halkla iletişimi geliştirmeli ve onların yorumlarını ve geri bildirimlerini dinlemelidir .

 

6- Eleştiriyi fırsat olarak kullanmak: Eleştiriyi öğrenmek ve gelişmek için bir fırsat olarak kullanmalı ve eleştiriyi becerilerinizi ve işinizin kalitesini geliştirmek için bir fırsata dönüştürmek için çalışmalısınız.

 

Ve mühendisler , dekoratörlerin ve mimarların maruz kaldıkları eleştirilerden yararlanarak    eleştirilerle olumlu bir şekilde başa çıkabilir ve işlerinin ve tasarımlarının kalitesini artırabilir. Sayfa üzerinden iş başvurusu yaparak firmamızın sunduğu iş fırsatlarından faydalanabilirsiniz,  tıklayınız
5 - SMD Dekorasyon tarafından sağlanan iç mimar, mimar ve hizmetlere yönelik eleştiriler         

Resim 4

Mimarlar , iç mimarların ve mimarların eleştirilerinden  yararlanabilir

 Ve becerilerini geliştirmeleri ve işlerinin kalitesini iyileştirmeleri konusunda onlara yöneltilen eleştiriler. Yapıcı eleştiri, mühendisleri tasarımlarında ve çalışmalarında iyileştirilmesi gereken alanlara yönlendirebilir ve becerilerini geliştirmelerine ve proje tasarlama ve uygulama için yeni yöntem ve teknikler öğrenmelerine yardımcı olabilir.

 

Ek olarak, iç mimarlara ve mimarlara yönelik eleştiriler,   mühendislerin müşterilerin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve tepkilerini anlamalarına yardımcı olabilir, bu da onların hizmetlerini, tasarımlarını ve müşterilerle ilişkilerini geliştirmelerini sağlar.

 

Mühendisler , iç mimarların ve mimarların eleştirilerini  olumlu ve açık bir şekilde ele almalı  , hatalarından ders almalı ve işlerinin kalitesini artırmak için çalışmalı ve müşterilerin ve toplumun ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için becerilerini geliştirmelidir.
SMD Dekorasyon, iç tasarım ve dekorasyon alanında   aşağıdakiler dahil çeşitli hizmetler sunmaktadır:

 

1- Ev, apartman, villa, saray, ofis, dükkan vb. iç dekorasyon işlerinin projelendirilmesi ve uygulanması.

2- Ticari projeler, oteller, restoranlar, hastaneler, okullar, üniversiteler ve diğer mekanlar için iç mimari tasarım çalışmaları yapmak ve uygulamak.

3- Konut ve ticari projeler için montaj, döşeme, boya, bitirme, yenileme ve modernizasyon işlerini yapmak.

4- Konut ve ticari projeler için özel mobilya ve iç mekan döşemelerinin tasarlanması ve uygulanması.

5- İç ve dış aydınlatma işlerinin tasarımı ve uygulaması ile elektronik sistemlerin montajı.

6- Müşterilere iç tasarım, dekorasyon, uygun malzeme seçimi ve renk koordinasyonu konularında danışmanlık ve tavsiyelerde bulunmak.

SMD Dekorasyon,  iç mimari ve dekorasyon alanında kapsamlı hizmetler sunmakta ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak, vizyonlarını gerçekleştirmek, fikirlerini çekici ve somut bir gerçeğe dönüştürmek için çaba göstermektedir.

SMD Dekorasyon   en seçkin firmadır, bu nedenle belirli bir projeyi aldığınızda, planı küçük detaylar açısından belirlemekten başlayarak, son bitirmeleri yapmaya kadar takip edersiniz .

 Müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek için buraya  tıklayın

 

  Türkiye'de iç mimari ve dekorasyon için SMD Dekorasyon'un iş anlaşmalarında bitcoin veya dijital para birimleri kullanmadığını, bunun yerine ücretlerini kağıt para birimleri veya banka havaleleri yoluyla aldığını belirtmek isteriz .