bir dakika fikir

SMD | SMD Decoration Architecture

Uygun boya renklerinin seçilmesi ve ruh haline etkisi

Uygun boya renklerinin seçilmesi ve ruh haline etkisi

Tarih: 2023.03.28

Blog

İçindekiler

1. Giriş:

 

Renkler, ruh sağlığını doğrudan etkileyen iç tasarımın her zaman en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilmiş, aynı zamanda insanların ruh halini ve psikolojik durumunu ayarlamada kilit rol oynayan duvar boyalarının renkleri, niteliklerinin yanı sıra ve Her rengin mekana kattığı avantajlar, bazıları ferahlık hissi veren, bazıları ise sizi mekanda kısıtlı hissettiren, sakinliğin veya hareketliliğin doğasını yansıtan,

Psikolojide renkler üzerine yapılan tüm çalışmalar ve analizler, renklerin sadece bir ışık titreşimi olmaktan daha derin olduğunu, ancak rengin etkisinin ruhun derinliklerine kadar ulaştığını ve bu renklerden bazılarının ruha ilham verdiğini kanıtlamıştır. pozitiflik ve iyimserlik duygusu, bazılarını olumsuz etkileyen, ki bu da kişinin genel ruh haline yansır.

 

Ilk resim

 

Firmamız hakkında daha fazla bilgi edinmek ve daha önce yapılmış çalışmaları görmek için tıklayınız 

 

2- Renklerin insan hayatındaki önemi.

 

Renkler tıpkı melodiler gibi ruhu yükseltir, sinirleri besler, duyuları rahatlatır ve renklerin tıpta, sanatta ve felsefede büyük yeri vardır ve akıl ve ruh üzerindeki etkileri psikolojik oluşumumuzun önemli faktörlerinden biri olarak kabul edilir. İnsan ruhuna bahşediyor ama mesele bunun çok ötesinde, son araştırmalar renklerin insan hücreleri üzerinde etkili olduğunu kanıtladığı için, Cenab-ı Hak göğü bu renkle yaratmış, çiçekleri de kendine has renklere sahip kılmıştır. , ve ağaçların yeşili vardır, bütün bunlar boşuna yaratılmamıştır.Fakat ilahi hikmet için ki ki son zamanlarda keşfedilen de budur, her rengin kendine has bir dalgası vardır ve her dalganın insan hücrelerine, sinir sistemine, ve psikolojik durumu.

Renkler bir sihir ve güzellik dünyasıdır, bu nedenle renkler olmadan dünya sıkıcı görünür, çünkü renkler yaşam demektir ve renklerle ilgili psikolojik araştırmalar, renklerin bir kişinin ruh hali ve psikolojik durumu üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu kanıtlamıştır, bu nedenle her renk ayrılır. ruh hali üzerinde belirli bir etki ve bu şey sadece tahminler ve beklentiler değil, daha ziyade bilimsel temellere dayalı, bazı renklerin olumlu bir etkiye sahipken bazılarının olumsuz bir etki bıraktığı ve her insanın kendine özgü bir renge sahip olduğu bir konuşmadır. Renkler , atlanamayacak pek çok çağrışım ve simge taşırlar.Siyah, yas ve hüznün rengidir, beyaz, saflığın simgesidir ve kırmızı, aşkın simgesidir.

 

ikinci resim

 

 3- Boya renkleri ruh halini ve psikolojik durumu etkiler mi ?

 

Psikoloji alanında yapılan birçok araştırmaya göre, insan davranışı tercih ettiği renk değişimi ile belirlendiğinden, her bir renge ayrıntılı olarak değinilmiş ve her bir rengin insanların ruh hali ve psikolojik durumu ile ilişkisi doğrulanmıştır. ya da önünde gördüğü ve binlerce yıl önce farklı bir grup boya renginin evlerini, iş yerlerini, çalışma odalarını ve bir insanı çevreleyen duvarları boyamak için kullanıldığını fark edebilirsiniz. renklerin sağlığı ve ruh hali üzerinde de olumlu veya olumsuz bir etkisi vardır.

Boya renklerinin etkisi sadece doğru kişinin ruh haline ve psikolojik durumuna bağlı değildir.Tıp alanında yapılan birçok araştırma örneğin kırmızı boya rengini seçmenin depresyondan mustarip olanlar için çok başarılı olacağını kanıtlamıştır. ve ilgisizlik, stres ve sinir yorgunluğu çekenler için mavi renk, beyaz rengin yanı sıra aradıkları huzuru daha fazla verecektir. Sarı renk, tonlarında, özellikle açık olan (limon), hastanın birçok olumsuz hissini giderir. Yeşil, hastayı, etrafındakilere karşı çok fazla öfke ve sinirlilik hissetmesine neden olan, hissettiği kin ve kinleri aşması gerektiğine ikna etmeyi başaracak ve farklı renkteki ışıklar iyileşmeye ve rahatlamaya yardımcı olacaktır. , sosyal ve psikolojik olarak da.

 Renkler karakteri ve ruh halini etkiler, dolayısıyla titreşimle sonuçlanan duygulara neden olur, kimisi rahatlık ve güven, kimisi bitkinlik ve kargaşa özelliklerini taşır.Kimi sıcağı, kimisi soğuğu, biri de bitkinliği çağrıştırır. renk, örneğin yeşil gibi bir kişiden diğerine farklı bir etki taşıyabilir.

 

                üçüncü fotoğraf

 

4- Boya renklerinin ruh haline etkisi .

 

Ruh hali ve psikolojik durum , boya renklerinin anlamlarıyla yakından ilişkilidir , çünkü renkler, esas olarak belirli alanları görev ve faaliyetleri gerçekleştirmek için uyaran beyin sinyallerini etkiler ve ayrıca renkler, insanlarda duygusal ve duyusal süreçlere verilen organik ve hayati tepkiyi etkiler ve biz Farklı boya renklerine göre ruh hali üzerindeki bu etkileri şu şekilde açıklayabiliriz :

1- Sıcak boya renkleri :

Sıcak renkler, fiziksel ısı ile renkler arasındaki güçlü ilişki nedeniyle insan ruhunu etkiler ve buna bağlı olarak insanlara sıcaklık ve sakinlik hissi verir ve bu duygunun, bu renklerin güneşin rengiyle ilişkilendirilmesinden ve güneş ve ateş, bunlardan en önemlileri:

 • kırmızı renk

Coşkulu bir renk olduğu için aynı zamanda sıcak ve güçlü bir renk olarak kabul edilen kırmızı renk ile başlıyoruz ve bilimsel açıdan bakıldığında kırmızı renk kanı arttırdığı için çoğu insan üzerinde fizyolojik bir etkiye sahip. basınç, özellikle nabız, sevgi ve bağlanma hissi verir ve etkiler Çoğu kişide yemek yeme iştahını arttırır, bu da evde, özellikle restoranlarda yemek odasının duvarlarını boyamada ve dolayısıyla sıklıkla kullanılmasını açıklar. uzmanlar yemek odasında kullanılmasını tavsiye ediyor.

 • sarı renk

Sarının birden çok tonu vardır, açık sarı rengin eğlence, iyimserlik ve rahatlık hissi verdiği, çünkü çoğunlukla güneş ışığı ile ilişkilendirilir ve en dikkat çekici renklerden biridir, bu nedenle sıklıkla kullanıldığını fark ederiz. sarı Al-Faqaa'da olduğu gibi yaşlıların odalarında ve lüks otellerin iç tasarımlarında vücuttaki adrenalin salgısını artırmaya çalıştığı için hasta ve yaşlı odalarında kullanılması önerilmez. .

 • renk turuncu

Keskin bir renk olmayıp aksine parlak ve canlı renklerden biri olması ve psikolojik açıdan bakıldığında turuncu rengin duygusal enerjiyi ifade etmesi nedeniyle uzmanlar turuncu rengin çocuk odalarında benimsenmesini tavsiye ediyor. Bir kişi.

2- Soğuk boya renkleri :

Bu grup insan sağlığı üzerindeki etkisinden dolayı soğuk renkler olarak adlandırılmaktadır ve belki de bunun nedeni mavinin gökyüzüne yansıyan suyun rengi ile çağrıştırılması, yeşilin ise doğanın ve ağaçların rengi iken, Menekşe, çiçeklerin renk geçişlerinden biri olarak kabul edilir ve bej, bağlı olarak soğuk renklerden biri olarak kabul edilir. Çünkü başka herhangi bir renkle kombinlenebilir, bu nedenle soğuk renkli boya renklerinin anlamları nelerdir diye merak ediyorsanız, size her birinin etkisini aşağıdaki gibi göstereceğiz:

 • mavi renk

Mavi renk, ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisinden dolayı yetişkin yatak odalarında boya olarak mavi kullanılması tavsiye edildiğinden ve uzmanlar yemek odalarında mavi kullanılmasını önermediğinden, sakin ve tam bir dinginlik hissi verir. yeme isteğini zayıflatır. 

 • yeşil renk

Yeşil, rahatlık hissi vermesi ve rahatlamaya yardımcı olması nedeniyle genel olarak görme ve özel olarak sinirler için en rahatlatıcı renklerden biridir ve belki de bunun nedeni, doğanın dinginlik ve sakinlik çağrıştıran renkleriyle ilişkilendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle çok yönlü bir renk olmakla birlikte yatak odalarının ve oturma odalarının iç aydınlatmasında kullanılması tercih edilir, okul ve çocuk yuvalarının yanı sıra hastane ve işyerlerinin duvarlarını boyamak için de renk olarak kullanılabilir. .

 • Mor rengi

Menekşe, kişi üzerinde güçlü bir psikolojik etkiye sahip olduğu için karmaşık ve kullanımı zor renklerden biri olarak kabul edilir, ancak insanların olumlu ya da olumsuz etkilenme olasılığı göz önüne alındığında uzmanlar, uzmanlardan tavsiye almadan kullanılması konusunda uyarıda bulunur. Parlak renklerden biri olan mor renk, hastalar ve yaşlılar için depresyon kaynağı olabilir.

 • Bej rengi

Bej rengi, hem soğuk hem de sıcak renklerle, özellikle de güçlü renklerle uyumlu bir özelliğe sahip, uçucu bir renk olarak bilinir.Rahatlama, sakinlik ve tam bir dinginlik hissi verir.

3- Nötr boya renkleri :

Nötr renkler arasında beyaz, gri ve siyah yer alır ve yukarıda saydığımız gruplardan herhangi biri ile kombinlenebileceği gibi dekorasyonda temel renkler olarak da kullanılabilir. Aşağıda boya renklerinin anlamlarını ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerini öğreneceğiz :

 • Siyah renk

Siyah renk, derinlik hissi verdiği için zerafet ve incelik özelliklerini bünyesinde barındırır ve bazı gelenek ve göreneklere göre olumsuz çağrışımlar da taşır. Normal durumlarda siyah, tek bir renk olarak değil, bir renk grubundan biri olarak kullanılır, çünkü kırmızı da dahil olmak üzere özellikle sıcak ve güçlü renkler olmak üzere birçok renkle kombine edilebilir.

 • Beyaz renk

Beyaz, saflığın ve saflığın sembolü olması nedeniyle en çok kullanılan renklerden biri olup, iç mekan aydınlatmalarında ve banyolarda yaygın olarak kullanılmakta olup, rahatlık ve huzur hissi veren renklerin başında gelmektedir. hastane duvarlarının boyanmasında yaygın olarak kullanılır ve herhangi iki rengin birleştirilmesi sürecinde de temel renklerden biri olarak kabul edilir.

 • renk gri

Gri renk, en belirgin nötr renk, özellikle de grinin orta tonu olduğu göz önüne alındığında, bir denge hissi verir. Grinin güçlü ve soğuk renklerle kombinlenmesi tercih edilmekte ve diğer renkler ile birlikte kullanım kolaylığı sağlaması nedeniyle uzmanlar tarafından arka planlarda sıklıkla kullanılmaktadır.

 • kahverengi

Sade renkler arasında sınıflandırıldığı için nötr ve sıcak bir renk olarak kabul edilen kahverengi renk, başta ahşap mobilyalar olmak üzere ev mobilyalarında yaygın olarak kullanılır ve turkuaz ve kırmızı gibi güçlü renklerden biriyle de kullanılabilir. , ayrıca kahverengi renk sakinlik hissi verir. 

 

               dördüncü fotoğraf

 

5- Smd dekorasyon neden en iyi mühendislik ve dekorasyon firmasıdır?

 

Smd dekorasyon   aşağıdaki sebeplerden dolayı mühendislik ve dekorasyon alanında muhatap olunabilecek en iyi firmalardan biri olarak kabul edilmektedir :

 • Türkiye'de Smd Dekorasyon ile taahhüt yapmanın avantajlarından biri de seçkin mühendislik denetimi ile uygulama aşamasında destek sağlamasıdır.
 • Smd Dekorasyon, boya renk uyumu ve uygunluğu konusunda mimari, tasarım, dekorasyon ve ev kaplamalarında uzmanlardan ve uzmanlardan ücretsiz tavsiye sunar .
 • Smd Dekorasyon yüksek nitelikli teknik ve teknik personel kullanır ve bu da müşterilere tasarımda doğruluk ve uygulama ve denetimde kaliteyi garanti eder.
 • Smd Dekorasyon,  şirketin bel kemiğini oluşturan mühendislerinin yüksek verimliliğine güvenerek, en iyi modern tasarımları büyük bir ustalıkla tasarlamaya odaklandı .
 • Smd Dekorasyon'un gerçekleştirdiği özgün projeler sayesinde    birçok ödül kazanması, şirketin ticari ve finansal kimliğini geliştirmesini ve katma değeri yüksek projeleri bünyesine katmasını sağlamıştır.
 • Smd Dekorasyon, tasarım, mühendislik ve dekorasyon sektöründeki yarım asırlık tecrübesi, müşterileriyle olan güçlü bağı, iyi yer seçimi, konut ve ticari proje mühendislik ve tasarımları sayesinde Türkiye'nin en büyük mühendislik ve dekorasyon firmaları arasında yer almaya devam ediyor . , Smd Dekorasyon ilkelerini ve değerlerini korumayı ve yaratıcı yaklaşımını sürdürmeyi hedefleyen şirket olarak en katı standartlara olan bağlılığı .

 

    6- Sonuç.

Mühendislik tasarımları ve inşaat tecrübesi konusunda uzun bir geçmişe sahip bir mühendislik ve dekorasyon firması ile her zaman iletişim kurmanızı tavsiye ederiz.Smd Dekorasyon , iş yapma, iş yapma ve oturtma konusundaki dürüstlüğü ve ahlakı ile hedeflere tam olarak ulaşmayı amaçladığından, sizin için uygun seçimdir. şirketlerin tahtına.Herkesin bununla ilgilenmesini tavsiye ederiz. 

Şirketimizdeki müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek için buraya tıklayın .